Program Studiebesök

Vårmötet 2019 

Studiebesök-Vatten och sediment 19 mars 

 

Start: Kl. 12.50 

Slut: Kl.16.30 

Priset för studiebesöket är 550 kr 

Buss kommer att hämta upp deltagare som önskar åka från Clarion Hotel Arlanda kl 12.00 och city-terminalen kl 12.30.

Bussen går efter studiebesöket via cityterminalen tillbaka till Arlanda.

12.50 Samling 

 

13.00 Inledande seminarium Kvarnholmen, en Ö med lång industrihistoria Anna Hjalmarsson, KUAB 

En ny stadsdel blir till 

Malen Wasting, JM 

Undersökningar och åtgärder av förorenade sediment 

Petter Wetterholm, Wescon 

Markföroreningar och diffusa utsläpp Petter Wetterholm, Wescon 

Termisk sanering av berg Göran Nilsson, KUAB 

 

14.30 Fika 

 

15.00 Studiebesök med rundvandring 

Du kan även ladda

ner programmet här >

Vårmöte 2019 – Vatten och sediment
20-21 mars Clarion Hotel Arlanda