Studiebesök - Förorenade byggnader

Studiebesök - Förorenade byggnader

 

Måndag 23 maj

Start kl.09.10 eller kl.12.50
 

Priset för studiebesöket är 550 kr 

För att kunna erbjuda flera att gå på studiebesöket kommer vi ordna ett studiebesök på förmiddagen och ett på eftermiddagen.

Vi möts på Sankt Gertuds konferens Östergatan 7B, 211 25 Malmö där vi inleder med föredrag och fika.

09.10/12.50 

Inledande föredrag på Sankt Gertud konferens

Gift med kulturen- Hälsovådliga ämnen i gamla kulturbyggnader. Exempel från Malmö Museer,
v. Attila Rostoványi t.f Stadsantikvarie och Stabschef på Malmö Museer.

Juridiken kring förorenade byggnader
Linnéa Ljung, Setterwalls Advokatbyrå

”Hus är möjligen Farligt avfall efter att de rivits! Riv dem inte i onödan!”
David Hagerberg, Tyréns Sverige AB

Arbetet med förorenade byggnader i Malmö stad,
Emma Holmén, Malmö Stad

10.50/14.30

Fika
 

Rundvandring

Vid rundvandringen kommer du som deltagare att kunna välja ett utav dessa två besöks- mål:

Ebbas hus

På Snapperupsgatan 10 ligger ett litet gult hus. En gång ett i raden av de otaliga små hus som domine- rade Malmös stadsbild från 1700-talet fram till första världskriget. Ett hus som överlevde rivningsvå- gen på 1960-talet, när allt annat runtomkring försvann för att ge plats åt en modernare bebyggelse.

Här stiger du rakt in i familjen Olssons hem, två rum och kök, kammare på vinden, utedass, vedbod

och en gård med kullerstenar, en bevarad utomhusmiljö från 1910-talet. Kvar finns vedspisen, zinkvas- ken och jordkällaren.

Huset donerades till Malmö Museer 1984 och blev museum 1991.

Garveriet

Byggnaden uppfördes 1870 i Årup i nordöstra Skåne. Den fungerade då som industribyggnad för läder- bearbetning. Garveriet kom att köpas in under sent 1940-tal av Malmö Museer med tanken att det skulle uppföras som ett av flera hus i ett planerat friluftsområde. Fram tills nyligen har huset fungerat som både garverimuseum och byggnad för pedagogiska program med fokus på fiske.


Arrangörsgrupp: v. Attila Rostoványi (Malmö stad), Therese Steinholtz (Empiriokon Konsult AB och nätverks-koordinator) och
Hanna Hartmann (Enviro Miljöteknik AB och Vårmöteskoordinator)

Bild3.jpg

Du kan även ladda

ner programmet här >

studiebesdöksbild.jpg