STUDENTPLATSER
Nätverket Renare Mark bjuder in 15 studenter att delta gratis vid Vårmötet på Clarion Hotel Malmö Live.


Som student får du delta vid seminarierna och måltider samt kvällens festligheter gratis mot att vi får assistans på plats med att hålla i mikrofoner för frågor under seminarierna samt hjälpa till vid inregistrering och posterutställning. Resa och eventuell logi betalar du själv.

 

Missa inte chansen att mingla med era framtida arbetskamrater i branschen!
 

Kontakta Hanna Hartman på hanna@enviromiljoteknik.se om du har några frågor eller vill anmäla intresse för studentplats.

Antalet platser är begränsat till 15 stycken så det är först till kvarn som gäller. 

 

HAR DU SKRIVIT BÄSTA EXJOBB 2019?
Arbetet ska ha en direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling, och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.


Utöver en prissumma om 15 000 kronor får vinnaren presentera sitt examensarbete på Vårmötet 2020 inför mer än 500 branschkollegor. Bidragen kan inlämnas av institution, företag eller författarna själva.


Inlämnade bidrag kommer att utvärderas av Nätverkets priskommitté som består av ca 5 representanter från branschen. I samband med Vårmötet betalas konferensavgift, resa och boende av Renare Mark.


Kriterierna för Bästa exjobb lägger tyngdvikten vid nyhet och nytta för branschen men följer i övrigt framtagna krav vid universitet och högskola enligt följande:


•    Nyhetsvärde för branschen
•    Nytta för branschen
•    Fronten för forskningen; vetenskaplighet, stringens
•    Ingående moment (t ex litteraturstudie, fältarbete, laboratoriearbete, analys, modeller)
•    Avgränsning och måluppfyllelse
•    Utformning och presentation


Samtliga inkomna examensarbeten läggs ut på Renare Marks hemsida.

Skicka examensarbetet i digitalt format till nätverkets koordinator senast den 7 februari 2020: 

 

Hanna Hartmann
E-post: hanna@enviromiljoteknik.se

 

För frågor går det även bra att kontakta Hanna:

+46 (0) 706 93 00 56

Student & Exjobb
Vårmöte 2020 – Hållbara samhällen
18-19 mars Clarion Hotel Malmö Live