Program

WORKSHOP 18 mars kl.13.50-15.00

Föroreningar utan gränser – kan vi arbeta smartare?
Moderatorer: Ann Helén Österås och Erika Skogsjö, WSP Sverige AB

 

Klorerade lösningsmedel (CAH) och även andra föroreningar såsom högflorerade ämnen (PFAS) sprider sig utan hänsyn till fastighetsgränser och kan skapa stora problem för nedströms liggande fastigheter/ skyddsobjekt.
 

Vi ser ett behov av att i Sverige öppna upp för nya angreppssätt och nå längre i samverkan för att kartlägga föroreningar utan gränser och optimera både utredningar och åtgärder så att de får största möjliga nytta. Idag är myndigheternas system för lagring och rapportering av föroreningar (EBH-portalen) upplagt efter fastighet och utredningskrav och åtgärder oftast begränsade till respektive fastighet. Detta system funkar inte optimalt för föroreningar som CAH och PFAS, då de ofta sprider sig långt utanför fastighetsgränser. I andra länder finns erfarenhet av att man avseende t e x CAH tagit helhetsgrepp över hela städer eller områden för att på ett effektivt sätt undersöka/avgränsa och åtgärda de källområden där insatserna gör störst nytta oberoende av fastighetsgränser och ansvar.
 

Under workshopen kommer panelen att diskutera vilken kunskap vi har i dag kring svårigheterna med den här typen av föroreningar, både vad gäller angreppssätt, tidsaspekt, ansvar, etc., men också hur vi kan arbeta mer strategiskt och ändamålsenligt för att så resurseffektivt som möjligt nå bästa resultat för att angripa föroreningar utan fastighetsgränser, från utredning till åtgärder.
 

Program
 

Introduktion

Föroreningar utan gränser – kan vi arbeta smartare? Workshopens mål och upplägg.

Presentation

Exempel på problemet ur ett utredningsperspektiv

Presentation

Exempel på problemet ur ett tillsynsperspektiv

Presentation

Utblick - hur gör man i andra länder?

Workshop/diskussion

Vilka utmaningar och möjligheter ser du i din roll och utifrån ditt perspektiv?

Kommentarer från panel och bordsdiskussioner

Vilka möjligheter har vi till nya angreppsätt och vilka är begränsningarna? Vad tar vi med oss och hur kommer vi vidare?

Du kan även ladda ner programmet här >

Vårmöte 2020 – Hållbara samhällen
18-19 mars Clarion Hotel Malmö Live