Program

Program Vårmötet 2019
Moderator: Göran Adlén

 

DAG 1
09.00-10.00 REGISTRERING OCH KAFFE VID UTSTÄLLNINGEN

 

A. Inledning - 10.00-12.00
Välkommen Ulrika Larson, ordförande Nätverket Renare Mark

Moderator Göran Adlén
- Jacob Granit, Generaldirektör HaV
- Lena Söderberg, Generaldirektör SGU
SGI , SGU och Naturvårdsverket - Maria Carling, SGI, Klas Arnerdal, SGU och Erika Nygren, Naturvårdsverket

12.00-13.30 LUNCH OCH UTSTÄLLNING

 

B. Åtgärder - 13.30-14.50
Moderator: Petter Wetterholm
Åtgärder förorenade sediment – Erfarenheter från sanering av förorenade sediment i Bäljane å

- Thomas Henrysson, Conviro AB
 

Muddring inom raffinaderiområde - Erfarenheter från avgränsning och muddring av mycket lösa petroleumförorenade sediment

- Katrin Holmström, Niras
 

Case study: in situ remediation of PFAS using Colloidal Activated Carbon

- Jack Shore, Regenesis
 

• Prövotidsutredning dagvatten

- Maud Söderberg, Golder Associate, Petra Nilsson, Bimkemi

C. Riskbedömning - 13.30-14.50
Moderator: Marie Arnér
En riskklassningsmetodik för förorenade sediment

- Hanna Almqvist, Golder Associates AB
 

Koncentrationer och mängder – Hur kan man bedöma belastning från förorenade områden?

- Mats Fröberg, SGI
 

Hantering av förorenade muddermassor i projekt Malmporten

- John Sternbeck, Sjöfartsverket
 

En studie om riskbedömningar och övergripande miljömål

- Peter Bruce, Stockholms Universitet

 

D. Forskningssession - 13.30-14.50

Moderator: Yvonne Ohlsson
Spridningsvägar för organiska föroreningar från fibersediment

- Sarah Josefsson, SGU
 

Hur löser vi problemet med tennorganiskt förorenade sediment

- Anna Norén, Chalmers tekniska högskola
 

Mikrobiell provtagning

- Helena Branzén, SGI
 

Effektiv och hållbar sanering - resultat från forskningsprojektet SAFIRE

- Lars Rosén, Chalmers tekniska höskola

 

14.50-15.30 FIKA OCH UTSTÄLLNING

 

E. Juridik - 15.30-16.30

Moderator: Sofie Hermansson
Vatten och sediment – Ett inte helt sedimenterat rättsområde

- Linnéa Ljung och Tove Skärblom, Setterwalls advokatbyrå
 

Lagändringar om miljökvalitetsnormerna - hotas all nybyggnation av krav på renare vatten?

- Caterina Carreman, Foyen Advokatfirma KB
 

Nyheter innom vattenrätten

- Per Molander och Kim Fors, Mannheimer Swartling
 

17.00 ÅRSSTÄMMA
19.00 Mingel och festmåltid

Efter middagen är dansgolvet ditt fram till kl.01.00.

——————————————————————————————————————————————————————

DAG 2
F. Inledning
08.45-10.00
Nätverket Renare Marks styrelse - Ordförande i Nätverket Renare Mark informerar
Kort presentation av två TUFFO-projekt

Posterpresentation - Korta presentationer från posterutställningen
Presentation av årets examensarbete
- Cecilia Chatterjee-Martinsen, WaterAid
Den blå tråden i de globala målen - system, teknik och utveckling för en hållbar värld

10.00-10.40 FIKA OCH UTSTÄLLNING

 

G. Åtgärder - 10.40-12.00
Moderator: Petter Wetterholm

Men tänk om det smäller!

- Johan Hornsten, Golder Associates AB
 

Erfarenheter av vattenrening vid sanering av Holmsunds fd träimpregnering

- Helena Nord, RGS Nordic
 

Projekt Terra

- Evalotta Stolt och Göran Lind Carlstein, Nouryon

Åsbro f.d. impregnering: Riskvärdering av sedimentsåtgärder i vattentäkt - utmaningar och erfarenheter

- Marie Arnér, Arnér Consulting

 

H. Forskningssession - 10.40-12.00

Moderator: Yvonne Ohlsson
Barriärteknik som miljö- och kostnadseffektivt saneringsalternativ vid förorenade områden – resultat och erfarenheter från pågående pilotförsök

- Mats Tysklind, Umeå Universitet
 

Are available evaluation methods for PFAS-contaminated areas sufficient?

- Leo Yeung, Örebro Universitet
 

In-situ sanering av PFAS med sorbenter inom forskningsprojektet StopPFAS

- Fritjof Fagerlund, Uppsala Universitet

12.00-13.30 LUNCH OCH UTSTÄLLNING

I. Spridning och provtagning - 13.30-14.30
Moderator:
Göran Aldén

Utgör otäta borrningar ett generellt branschproblem?

- Nicklas Larsson, Niras

Sedimentfällor som kontrollprogram vid erosionsskydd av fiber-bankar vid Tollare f. d. pappersbruk

- Peter Plantman, ÅF, Mattias Lindgren, Iterio
 

Using temperature to assess interaction between contaminated groundwater and surface water

- Gro Lilbeak, Niras

J. Vägledningar och riktlinjer - 13.30-14.30
Moderator: Klas Köhler

Sediment och renare vattenmiljö – resultat från ett myndighetsamverkansarbete om ökad samverkan inom förorenade sediment

- Minna Severin, SGU
 

Uppställningsplatser för fritidsbåtar – ett hot mot våra vatten?

- Henrik Bengtsson, Länssty-relsen Västra Götaland
 

Statusrapporter – erfarenheter av genomförda Statusrapporter

- Louise Göthfors, Golder Associates AB

K. TUFFO Matchmakingmöte - 13.30-15.10
Öppnande av 2019 års utlysning

Posterpresentationer av potentiella utvecklingsprojekt innom Tuffo

Fikamingel med möjlighet att möta potetiella samarbetspartners innom förorenade områden

 

14.30-15.10 FIKA OCH UTSTÄLLNING

 

L. Mikroplaster - 15.10-16.10
Moderator:

Mikroplaster i svenska ytvatten - metodik för provtagning och analys

- Anna Kärrman, Örebro Universitet
 

Microplastic in sediment from the Arctic to the Tropic

- Heidi Knutsen, NGI
 

Mikroplaster och miljöforensik – Spårning av källor till mikroplast

- Douglas Baxter, ALS Scandinavia AB
 

Avslutning - 16.10- 16.20
Vinnare av postertävling och deltagartävling

Du kan även ladda ner programmet här >

Vårmöte 2019 – Vatten och sediment
20-21 mars Clarion Hotel Arlanda